Voorouders nu online te vinden

Wie zijn familiegeschiedenis wil uitpluizen, kan dat vanaf nu heel gemakkelijk, via het internet. De website van het Rijksarchief maakt meer dan 15 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) gratis toegankelijk.

In de zoekrobot ‘zoeken naar personen’ vindt u het werk van vele vrijwilligers gedurende de voorbije jaren en decennia. Duizenden bladzijden archiefdocumenten werden op een systematische wijze geanalyseerd. Er werd een korte beschrijving gemaakt van het document (inhoud, datering, geografische omschrijving) en vervolgens werden de namen genoteerd van alle personen die in het document vermeld zijn. Voor zover beschikbaar werden ook andere gegevens van deze personen genoteerd: geboortedatum, geboorteplaats,enz

Miljoenen akten toegankelijk in uw woonkamer Bijna 25.000 Belgische parochieregisters (inclusief tafels) die bewaard worden in de verschillende depots van het Belgisch Rijksarchief, zijn raadpleegbaar, naast enige aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *